Grundet Corona restriktionerne har vennekredsen i samråd med Centerparken valgt at aflyse alle arrangementer her først på året i 2021. Der henvises til opslagstavlen på Centerparken
Der er restriktioner i øjeblikket som gør at kun få pårørende må komme ind på Centerparken
Mundbind kan udleveres på Centerparken Visir skal man selv sørge for at anskaffe sig.

Generalforsamling 2021

Vi plejer at holde generalforsamling i februar måned, men på grund af Corona pandemien er den udsat indtil videre.