Kan udskrives

 Indmeldelsesblanket til Vennekredsen

Ældrecenter Centerparken

Kontingentet årligt: 125 kr. pr. person

 

Navn:                                                                            

 

 

Adresse:                                                                                                 

 

Postnr.                                      By::                                               

 

 

 

Telefon:                                                        

 

E:mail:                                                                                    

 

 

Vil gerne kontaktes når der er brug for hjælp til aktiviteter:                                                                                                                                                                       

 

 

 

Vil gerne være fast deltager i det frivillige arbejde:                                                                                                                      

 

 

 

 Sendes til kassereren:

 

Hans Christensen, Grønningen 21, Troldhede 6920 Videbæk

email:hanch@energimail.dk