Foreningens formål:

Vennekredsen er en forening for beboere og deres pårørende samt frivillige

  • At være bindeled imellem Centerparkens beboere, deres pårørende, venner og personalet.

 

  •  At uddybe kontakten imellem ovennævnte, og være med til aktivt, at fremme det hjemlige og åbne miljø på Centerparken.

 

  • Enhver der har interesse i Centerparken kan være medlem, også uden at have familie på hjemmet. Personale og beboerne kan også være medlem. Det koster aktuelt 125 kr. pr. år at være medlem

 

  • Vennekredsen står for forskellige arrangementer og aktiviteter for beboerne og deres pårørende.

 

  • Vennekredsens frivillige arbejde er med til

           at give en god adspredelse i dagligdagen for beboerne.

 

  • Vennekredsen udgiver et medlemsblad ”Tråden”, som udkommer fire gange årligt med bl.a. orientering om aktiviteter.

           Indlæg til bladet modtages gerne.

 

 

 

Plejehjemmets venner centerparken