FEBRUAR MÅNED

Torsdag den 27. kl.14.15       Gudstjeneste v/ Møller

 MARTS MÅNED

 Torsdag den 5. kl. 19.00        Bankospil Pladesalg fra kl. 18,15

 Torsdag den 12. kl. 10.00      Salmesang

 Torsdag den 19. kl. 14,30      Fortællereftermiddag    

Torsdag den 26. kl. 14.15      Gudstjeneste v/Møller                                                    

APRIL MÅNED

Torsdag den 2.   kl.19,00        Bankospil

Torsdag den 16. kl.14.30        Hyggeeftermiddag med underholdning

Uge 17:       20 - 24.                Sundhedsuge med forskellige aktiviteter

                                                (se opslagstavlen)

Torsdag den 30. kl. 14.15       Gudstjeneste v/ Kristensen

 MAJ MÅNED

Tirsdag den   5.  kl.14,30       Fortæller eftermiddag evt. i forbindelse                                                  med 2.verdenskrig                                    

Torsdag den 14. kl.19.00       Bankospil (se  bladet)

Torsdag den 28. kl.14.00       Seniorgudstjeneste i Kirken

JUNI MÅNED

Tirsdag den 2. kl. 09,30         Tøj og Sko 

Torsdag den 4. kl. 19.00        Bankospil 

Onsdag den 19. kl.14,30        Sommerfest (se Tråden)    

Torsdag den 25. kl.14,15       Gudstjenste v/ Møller