APRIL MÅNED                   alle aktiviteter i april er aflyst

Torsdag den 2.   kl.19,00        Bankospil - AFLYST

Torsdag den 16. kl.14.30        Hyggeeftermiddag med underholdning

Uge 17:       20 - 24.                Sundhedsuge med forskellige aktiviteter

                                                (se opslagstavlen)

Torsdag den 30. kl. 14.15       Gudstjeneste v/ Kristensen

 MAJ MÅNED

Tirsdag den   5.  kl.14,30       Fortæller eftermiddag evt. i forbindelse                                                  med 2.verdenskrig                                    

Torsdag den 14. kl.19.00       Bankospil (se  bladet)   AFlyst

Torsdag den 28. kl.14.00       Seniorgudstjeneste i Kirken

JUNI MÅNED

Tirsdag den 2. kl. 09,30         Tøj og Sko      

Torsdag den 4. kl. 19.00        Bankospil    AFLYST

Onsdag den 19. kl.14,30        Sommerfest (se Tråden)    AFLYST

Torsdag den 25. kl.14,15       Gudstjenste v/ Møller