JANUAR MÅNED

 Torsdag den 9.  kl.10.00         Salmesang

 Torsdag den 9.   kl.19,00        Bankospil plaesalg fra kl. 18,15

 Torsdag den 23. kl.17.30        Cafeaften m underholdning

 Torsdag den 30. kl. 14.15       Gudstjeneste v/ Møller

 FEBRUAR MÅNED

Torsdag den 6. kl.19,00         Bankospil

Torsdag den 20. kl.19.00       Vennekredsens  generalforsamling            

                                                    underholdning v/ husorkesteret

Torsdag den 27. kl.14.15       Gudstjeneste v/ Møller

 MARTS MÅNED

 Torsdag den 5. kl. 19.00        Bankospil Pladesalg fra kl. 18,15

 Torsdag den 12. kl. 10.00      Salmesang

 Torsdag den 19. kl. 14,30      Fortællereftermiddag    

Torsdag den 26. kl. 14.15      Gudstjeneste v/Møller