Aktiviteter i Oktober Måned

Dato

Dag

Tid

Aktivitet

 6.        

Torsdag

19.00

Bankospil

13.           Torsdag                             

 10.00

Salmesang

 14.30

Oktoberfest

18.            

Tirsdag

 14.30

Royale billeder

27.

Torsdag

 14.15

Gudstjeneste v/Kristensen

Aktiviteter i November Måned

Dato

Dag

Tid

Aktivitet

 3.            Torsdag

10.00

Salmesang

19.00

Bankospil

10.

Torsdag

10.00

Salmesang

19.

Lørdag

14.00

Pårørendedag med julebanko

24.

Torsdag

14.30

Gudstjeneste v/Møller

27.

Søndag

14.30

Adventssang v/Erika og Hans

Aktiviteter  i December Måned

Dato

Dag

Kl.

Aktivitet

  4.

Søndag

14.30

Adventssang v/Tove og Lena

11.

Søndag

14.30

Adventssang v/Kaj og Anne-Marie

23.

Fredag

14.15

Julegudstjeneste v/Møller